CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TIN HỌC LÊ HUY

Các vị trí tuyển dụng tại Công Ty Tin Học Lê Huy.
Xem chi tiết khi click và link bên dưới:
NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE - SỐ LƯỢNG 5   >>>> click.

NHÂN VIÊN KINH DOANH - SỐ LƯỢNG 5   >>>> click.

NHÂN VIÊN KHO - SỐ LƯỢNG 1   >>>> click.

​NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - SỐ LƯỢNG 1   >>>> click.

Hotline: 0902 569 783 (08:00 - 17:30)

E-mail Liên Hệ: Sales@lehuycomputer.com.vn