Thêm vào giỏ hàng thành công! Xem giỏ hàng và thanh toán
hotline lehuycomputer

Máy Tính Bộ - PC

GB-BKi5HA-7200 Bộ Kit của máy vi tính Gigabyte BRIX GB-BKi5HA-7200 - Bao gồm mạch chính có tích hợp VXL Intel core i5-7200U (2.5Ghz)

GB-BKi3HA-7100 Bộ Kit của máy vi tính Gigabyte BRIX GB-BKi3HA-7100 - Bao gồm mạch chính có tích hợp VXL Intel core i3-7100U (2.4Ghz)

GB-BKi3HA-7100 Bộ Kit của máy vi tính Gigabyte BRIX GB-BKi3HA-7100 - Bao gồm mạch chính có tích hợp VXL Intel core i3-7100U (2.4Ghz)

GB-BACE-3160 Bộ Kit của máy vi tính Gigabyte BRIX BACE-3160 - Bao gồm mạch chính có tích hợp VXL Intel Celeron J3160 (1.60Ghz)