LEHUYCOMPUTER THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SỐ THỨ TỰ CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC CHI TIẾT
1 NHÂN VIÊN KHO Địa chỉ: 200-204 Bắc Hải - Phường 6 - Quận Tân Bình - TP.HCM Xem
2 NHÂN VIÊN KINH DOANH Địa chỉ: 200-204 Bắc Hải - Phường 6 - Quận Tân Bình - TP.HCM Xem
3 NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Địa chỉ: 200-204 Bắc Hải - Phường 6 - Quận Tân Bình - TP.HCM Xem